โควิดในไทย “13 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 23,015 ราย