เกาหลีใต้เตรียม “คลายคุมเข้ม” โควิด หลังติดเชื้อรายวันลดฮวบ