โควิดในไทย “17 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 17,775 ราย