โควิดในไทย “18 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 16,994 ราย