โควิดในไทย “20 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 20,455 ราย