โควิดในไทย “23 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 20,052 ราย