โควิดในไทย “24 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 17,784 ราย