โควิดในไทย “25 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 14,994 ราย