ลาวจ่อเปิดประเทศ เตรียมรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ หลังโควิดลด