โควิดในไทย “2 พฤษภาคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 9,331 ราย