โควิดในไทย “28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 66” ติดเชื้อรายใหม่ 3,085 ราย เฉลี่ยรายวัน 440 ราย