“หมอมนูญ” เปิดตัวเลขผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจใน รพ. ชี้ชัดโควิด-19 อยู่ช่วงขาขึ้น