สธ. เผยไทยพบโควิด XBB.2.3 แล้ว 60 ราย แม้จะหลบภูมิคุ้มกันได้ดีแต่ไม่รุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่น