สธ. ห่วงไข้เลือดออกระบาดหนักสุดในรอบ 3 ปี ผนึกกำลัง กทม. และ 9 พันธมิตร รณรงค์ “ก้าวสู่สังคมไทยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออก”