โควิดในไทย “4 – 10 มิ.ย. 66” ติดเชื้อรายใหม่ 2,709 ราย เฉลี่ยรายวัน 387 ราย