ปลัด สธ. ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ย้ำเดินหน้างานสำคัญ 7 เรื่อง