โฆษก สธ.เผย สถาบันดังสหรัฐฯ ตัดเกรดระบบสุขภาพไทย ให้คะแนนสูงเป็นลำดับต้นๆ ของโลก