สธ. เผยโควิดในไทยแนวโน้มลดลง ย้ำประชาชนยังต้องป้องกันต่อเนื่อง อาจรับเชื้อไม่รู้ตัว