สธ. พบผู้แทน 5 ชมรมพยาบาล เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านกำลังคนทางการพยาบาล