“หมอธีระ” ยกวารสารการแพทย์ระบุชัดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้อยู่แค่ระบบหายใจ แต่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้