ปลัด สธ. นำคณะนักบริหารระดับสูงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพ พร้อมหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย – ออสเตรเลีย