พม. จับมือ บริษัท ยาพร้อม จำกัด ลงนาม MOU ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ