ศูนย์จีโนมฯ เผยไวรัสพันธุ์ใหม่ “ไวรัสแลงยา” อาจระบาดแทนที่ “โควิด-19”