เช็กจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกทม. ประจำเดือนกรกฎาคม 66