ชุมชนบ้านคลองเหมืองใหม่ จ.สมุทรสงคราม เยียวยาจิตใจคนในชุมชนทุกกลุ่มวัย ด้วยพลัง บ.ว.ร