กรมการแพทย์ แนะปิดเทอม ควรทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวให้เด็กสุขภาพดี