สภาเภสัชกรรม ชวนร้านยาใน 4 จังหวัดนำร่องโครงการบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกที่