พม. จับมือ กต. UNV และเครือข่าย จัดงานวันอาสาสมัครสากล ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “If Everyone Did…” เน้นย้ำพลังจิตอาสาสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม “ถ้าทุกคนลงมือทำ”