ข่าวดี! หญิงไทยกว่า 1 ล้านคน ได้รับภูมิคุ้มกันมะเร็งปากมดลูกเกินเป้า “หมอชลน่าน” มอบเป็นของขวัญปีใหม่