บรรดา รมต. รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก่อนประชุมครม. ด้าน “สมศักดิ์” ชี้ฉีดฟรี 7 กลุ่มเสี่ยง