โควิดในไทย “7 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,419 ราย