องค์การเภสัชกรรม ยืนยันยาฟาวิพิราเวียร์ เพียงพอสำหรับผู้ป่วยโควิด