“กรมอนามัย” แนะ 6 วิธีทำงานนอกบ้าน ให้ปลอดภัยจาก “โควิด-19”