โควิดในไทย “1 พฤษภาคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 11,535 ราย