โควิดในไทย “19 – 25 พ.ย. 66” ติดเชื้อรายใหม่ 480 ราย เฉลี่ยรายวัน 69 ราย